Meie kool

MEIE VÕIMALUSED


Paikuse koolis on võimalik õppida matemaatikat ja inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

2. KLASS

MALEÕPETUS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS AVASTUSÕPE
4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV KIRJUTAMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, INIMENE, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

SISSEJUHATUS FÜÜSIKASSE, 

ESIMESED GEOGRAAFILISED AVASTUSRETKED,

TEE OMA ESIMESED ÄPID.

SELTSKONNATANTS

KOKANDUS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

 

 

 

Paikuse koolis on võimalik õppida matemaatikat ja inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

 

 

 

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

2. KLASS

MALEÕPETUS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS AVASTUSÕPE
4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV KIRJUTAMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, INIMENE, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

SISSEJUHATUS FÜÜSIKASSE, 

ESIMESED GEOGRAAFILISED AVASTUSRETKED,

TEE OMA ESIMESED ÄPID.

SELTSKONNATANTS

KOKANDUS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL