Õppetöö

EKSAMITE AJAD


Üleminekueksamid:

  • 7. klasside üleminekueksam 

Loovtöö

  • 8. klasside loovtööde kaitsmine  
§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 
 
 
§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

Üleminekueksamid:

  • 7. klasside üleminekueksam 

Loovtöö

  • 8. klasside loovtööde kaitsmine  
§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 
 
 
§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003