Õppetöö

ÕPPENÕUKOGU


Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019  Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:1) Valiti õppenõukogu sekretär, 2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast, 3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine, 4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, 5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019  Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019 Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019 Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020 Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020 Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

ÕN    nr 6  09.06.2020  III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine

 

Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019  Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:1) Valiti õppenõukogu sekretär, 2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast, 3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine, 4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, 5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019  Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019 Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019 Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020 Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020 Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

ÕN    nr 6  09.06.2020  III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine