Meie kool

KOOLI KOOSTÖÖPARTNERID


Paikuse Huvikooli missiooni kohaselt on huvikool koht, kus igas vanuses inimene saab kasutada aega oma annete arendamiseks ning uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.

PaNoKe eesmärgiks on aidata kaasa noore arengule iseseisvaks ja ettevõtlikuks kujunemisel. Tagada noorele turvaline keskkond ennetada ning pidurdada noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

Spordikeskuses  on  loodud mitmeid võimalusi väga mitmekülgseks sportlikuks tegevuseks. 

Paikuse Huvikool

PANOKE

Paikuse Spordikeskus

Paikuse Huvikooli missiooni kohaselt on huvikool koht, kus igas vanuses inimene saab kasutada aega oma annete arendamiseks ning uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.

PaNoKe eesmärgiks on aidata kaasa noore arengule iseseisvaks ja ettevõtlikuks kujunemisel. Tagada noorele turvaline keskkond ennetada ning pidurdada noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

Spordikeskuses  on  loodud mitmeid võimalusi väga mitmekülgseks sportlikuks tegevuseks. 

Paikuse Huvikool

PANOKE

Paikuse Spordikeskus